Svet-Stranek.cz
bordodoga.svet-stranek.cz

Prosba psa 🐾:Osobní stránka na adrese: bordodoga Baurydy-Korán

Prosba psa 🐾

PROSBA PSA 🐾🐾

Každé odloučení od Tebe mi působí smutek.
Pamatuj – Ty sis mě pořídil.
Dej mi čas,abych pochopil co ode mě chceš.
Důvěřuj mi,nikdy Tě úmyslně nezklamu.
Nehněvej se na mě dlouho a za trest mě nezavírej.
Ty máš své přátele a zábavu - já mám jen Tebe.
Povídej si se mnou - i když Tvým slovům úplně nerozumím,stačí mi když slyším Tvůj hlas.
Uvědom si,že když mě biješ ! mohl bych Tě hravě kousnout.
Ale já to neudělám.
Jestli jsem někdy při práci špatný,dělám chyby,nebo jsem líný,zvaž-třeba mi není dobře,nebo jsem unavený.
Starej se o mě,jsem-li starý,i Ty jednou zestárneš !
Buď v mých těžkých chvílích vždycky se mnou.
S Tebou je to pro mě všechno lehčí.
Až se můj čas naplní,nenech mě trpět.V případě nutnosti skonči mé trápení včas,jen Tě prosím,zůstaň i v téhle chvíli se mnou.
Baurydy-Korán
Prosba psa