Svet-Stranek.cz
bordodoga.svet-stranek.cz

Prosba psa:Osobní stránka na adrese: bordodoga Baurydy-Korán

Prosba psa

PROSBA PSA

Každé odloučení od Tebe mi působí smutek.
Pamatuj – Ty sis mě pořídil.Dej mi čas,abych
pochopil co ode mě chceš.Důvěřuj mi,nikdy Tě úmyslně
nezklamu.Nehněvej se na mě dlouho a za trest mě
nezavírej.
Ty máš své přátele a zábavu,já mám jen Tebe.
Povídej si se mnou.I když Tvým slovům úplně nerozumím,stačí mi když slyším
Tvůj hlas.Uvědom si,že když mě biješ,mohl bych Tě hravě kousnout,ale já to neudělám.
Jestli jsem někdy při práci špatný,dělám chyby,nebo jsem líný,uvaž-třeba mi není dobře,nebo
jsem unavený.
Starej se o mě,jsem-li starý,i Ty jednou zestárneš.
Buď v mých těžkých
chvílích vždycky se mnou.S Tebou je to pro mě všechno lehčí.
Až se můj čas naplní,nenech mě trpět.V případě nutnosti skonči mé trápení včas,jen Tě prosím,zůstaň i v téhle chvíli se mnou.
Prosba psa