Svet-Stranek.cz
bordodoga.svet-stranek.cz

Péče o štěňátko:Osobní stránka na adrese: bordodoga Baurydy-Korán

Péče o štěňátko

Vývojová stádia růstu psa, nácvik čistoty,....

Vývojová stadia růstu psa:
0. až 2. týden - neonatální etapa vývoje

Štěňata se rodí slepá a hluchá a nemají ani čich a ani termoregulaci. V tomto období má štěně silně vyvinutý sací reflex a většinu dne spí a saje mléko od matky.Také se dokáže přesunout na krátkou vzdálenost lezením, ale ještě neumí chodit ani se postavit. Oči se štěňátku otevírají kolem 10 dne, ale zpočátku je jejich zrak ještě slabý. Schopnost učení u štěňat je nepatrná. Přes to je ověřené, že nenásilně podávané stimulující podněty , jako světlo, krátkodobé vystavení chladu, dotyky chovatele, zvedání a otáčení štěňat apod. Mají vliv na rozvoj štěňat, a tato štěňata jsou daleko čilejší než štěňata odchovávaná v izolaci. V praxi to znamená, že v této vegetativní fázi je přítomnost chovatele nezbytná.

2. až 3. týden - přechodová fáze vývoje

Na konci druhého týdne života štěňata začínají otvírat oči, i když zrak je zpočátku slabý. Tato událost završuje neonatální stádium a začíná nová etapa. Štěně začíná chodit a je schopno samo močit a vyprazdňovat se, v předchozím období u tohoto musela asistovat fenka, která je k tomu stimulovala olizováním pohlavního orgánu a konečníku. Kolem 20. dne věku štěněte začíná fungovat sluch a čich. Přechodová fáze trvá asi jeden týden, přibližně do 21. dne života. Zlepšuje se zrak, funguje čich. Štěňata začínají vnímat svoje sourozence a začínají i první hry. V této době se začínají prořezávat první zuby - mléčný chrup. Od třetího týdne života lze i štěňat začít přikrmovat.

3. až 7. týden - fáze vtiskávání

Tato fáze navazuje na velmi krátkou fázi přechodovou a je pro vývoj štěněte nejdůležitější. Obecně lze říci, že v této době proběhlé vtištění je nezvratné a jeho důsledky se projeví v chování dospělého jedince. Výrazně se rozvíjí mozkové centrum, spánek se zkracuje a objevují se vztahy mezi štěňaty.
V této době by měla nastat postupná socializace štěněte, což znamená intenzivní kontakt s lidmi

8. až 12. týden života - fáze socializační

I tato fáze má obrovský vliv na budoucí povahu štěněte. Na práci chovatele musí navazovat intenzivní práce majitele, protože v tomto věku jsou štěňata předávána novým majitelům. V této fázi je již ukončen vývoj mozku i kritická fáze pro vtiskávání, a individuální péče o štěně u nového majitele by měla být zárukou dalšího rozvoje psychiky. U štěňat se rozvíjí zvědavost, navazují kontakty s jinými lidmi i jinými zvířaty a začínají rozlišovat svojí smečku. Je na majiteli, aby usměrňoval rozvoj štěněte a vštěpoval mu správné návyky. Ve výchově je zapotřebí počítat u dominantních jedinců se vzrůstající potravní agresivitou, kterou musí majitel správně usměrnit.

3. týden až po nástup puberty - stadia štěněcí

Toto období je ideální k postupnému výcviku psa a také k vyčlenění jeho postavení v nové rodině. V tomto období je štěně dobře tvárné a za úplatu (pamlsek) je schopno vykonávat to, co po něm požadujeme, nezapomeňme také na slovní pochvalu s patřičnou intonací v hlase. Intonace našeho hlasu je pro komunikaci se psem velmi důležitá! Štěně se brzy naučí, podle našeho tonu hlasu rozpoznat, co je špatně a co dobře.

PUBERTA

Je období dozrávání pohlavních žláz. U fen je příznakem první hárání (okolo 6.-10. měsíce) u psů není pohlavní dozrávání tolik viditelné. Příznakem bývá zvedání nohy při močení a počátek značkování. Sexuální dozrávání se projevuje i v psychice nástupem náladovosti a neposlušnosti. Začíná i boj o výsadní postavení ve smečce, stejně staří jedinci se začínají rvát, nebo i potomek napadá matku, může začít i boj mezi dominantním jedincem a jeho majitelem. Toto období, ale bývá krátké a zkušený psovod je usměrňováním psa a případným potlačením agrese rychle překoná.


Toto je jistě pro Vás, a hlavně nezkušené majitele nejobtížněji zvládnutelné období v soužití s vašim psem. Pokud jste v předcházejícím období ve výchově nic nezanedbávali, podaří se vám toto zvládnout s menšími obtížemi. V tuto dobu určitě poznáte, kde jste kladli menší důraz, váš pes totiž určitě provede nejeden pokus o to, aby povýšil své postavení v hierarchii vaší smečky (rodiny). Při těchto jeho pokusech musíte být velmi důslední, váš kamarád musí pochopit, že jeho snahy jsou zbytečné. Nic však netrvá věčně, a toto období skončí, než se nadějete. Neřešte to tím, že se svého nového kamaráda zřeknete díky jeho dospívání a zbavíte se ho!!!

Od 18 měsíců - dospělost

V tomto období se pes již zklidní, tělesně je již dospělý, jeho charakterové vlastnosti jsou již plně vyvinuty, ale je nutné je stále upevňovat, neboť úplně se stabilizují až kolem 3. roku věku.


Porodní péče

Po porodu by měla fena se štěňaty být uložena na klidném, teplém místě v bytě, které je nutné chránit před průvanem. Protože se štěňata rodí bez vyvinuté termoregulace, doporučuje se umístit celý vrh v porodní bedně se zajištěnou teplotou okolo 30°C, vystlanou např. starým prostěradlem, novinovým papírem, který můžete pohodlně měnit a udržovat tak štěňátkům čistotu. Štěňata by měla v bedničce zůstat asi 4 týdny. Po skončení porodu by měla být fena vyšetřena veterinářem, jestli jsou na světě již všechna štěňata, a jestli porozená štěňata jsou v pořádku.

Pro zdraví štěněte je nesmírně důležité, aby se ihned po porodu napila mleziva (kolostrum), což je sekret mléčné žlázy, který se tvoří asi do tří dnů po porodu. Je složením podobné mléku, ale obsahuje větší množství bílkovin, minerálů a solí. Nejen že čistí trávicí trakt štěněte, ale je i nepostradatelné pro vysoký obsah protilátek. Schopnost vstřebat protilátky střevní sliznicí u štěňat velice rychle mizí, už za dvě hodiny po narození se několikanásobně snižuje a dvou dní se ztratí úplně. Protilátky, které štěňata získala přes placentu a z mleziva chrání štěňata do doby 6 týdnů života. Štěňata, která se v průběhu dvou hodin po porodu nenapile mleziva, jsou méně odolná a častěji nemocná.


Jak poznat slabé štěně ?

V době po narození lze štěňata rozdělit podle BIOTONU, což je soubor a intenzita aktivit štěněte, do čtyř skupin:
štěňata ihned po vybavení z plodových obalů aktivně vyhledávají matčiny struky a sají mléko
štěňata krátkou dobu po svém narození jen leží, později se sama vzchopí a hledají struky
štěně se může snažit dostat k mléčné žláze, ale není schopno nalézt struk a přisát se k němu, po přiložení ke struku saje velmi málo a brzo přestane
štěně se nepohybuje a nesaje

Zdravé štěně má na dotek suchou, teplou a pružnou kůži, oproti tomu štěně, které je slabé, je na dotek vlhké a ochablé. Štěně, které je slabé se projevuje slabým kvílením a buď nepokojným pohybem po bedničce nebo naopak leží odevzdaně v koutě. Je potřeba sledovat, která štěňata dostatečně nesají mateřské mléko, pokud štěně několik kojení vynechá, zeslábne natolik, že už není schopno pít samo. Takováto štěňata je možné odchovat uměle.


Kojení a odstav

Štěňata jsou na mateřském mléku zcela závislá po dobu přibližně tří týdnů, kojena by však měla být nejméně po dobu šesti týdnů. Při kojení by se štěňata v žádném případě neměla vyrušovat, je potřeba nechat je v této době v klidu o samotě s fenou.

Přikrmovat štěňata pevnou stravou lze již od třetího týdne jejich života, kdy klesá produkce mléka u feny.

Štěně na nový způsob stravování navykáme nejprve tak, že mu ji nabídneme na prstě a necháme ochutnat. Později stravu nalijeme do mělké misky. Každé ze štěňat by mělo mít svou misku. Úplně jsou štěňata odstavena ve věku asi šesti týdnů, v tomto období kojí fena již pouze výjimečně.


Odčervení

95% štěňat má škrkavky, které je odstranit. Existují odčervovací přípravky, které se štěněti podávají ve stravě, a které škrkavky zahubí. Záleží na preparátu, ale obecně lze první odčervování provést mezi 14 dnem života. Tuto léčebnou kůru je nutné zopakovat podle pokynů veterinárního lékaře v určeném termínu, přibližně každé dva týdny po první aplikaci.


Očkování

Nejlepší je pokud chovatel předá novému majiteli štěňata odčervená tak i očkovaná. Očkování je proces, při kterém je do těla vpraven mrtvý virus, který vyvolá tvorbu protilátek proti onemocněním. První očkování lze provádět v šetém týdnu života a spravidelným opakováním podle rady veterinárního lékaře, nebo až ve věku osmi týdnů a s následným opakováním ve 12 týdnech.


Prořezávání zubů
3 až 6 týdnů mléčné zuby - špičáky, řezáky, první tři premoláry
4 měsíce mléčné zuby - čtvrté premoláry, trvalé zuby - třenové čtyřky, střední řezáky
5 - 6 měsíců trvalé zuby - krajní řezáky, špičáky, první tři třenové zuby, první stolička
6 - 8 měsíců druhá stolička ve spodní čelisti


Při prořezávání trvalého chrupu má štěně stejné problémy, jaké známe u dětí, tedy otoky a záněty dásní a bolest. Projeví se to jejich neklidem, odmítáním potravy nebo slintáním. Je vhodné v tomto období dát štěněti k okousávání nějaký tvrdý předmět, čímž se zmírní bolest dásní a urychlí se vypadávání mléčných zubů.

Někdy se stává, že trvalé zuby nemohou vytlačit zuby mléčné. Trvalé zuby jsou již částečně prořezány, ale mléčné zuby ještě dobře drží v dásni. V tomto případě se poraďte s veterinářem, jestli není vhodné mléčné zuby vytrhnout.


Nácvik čistoty

S nácvikem čistotnosti je nejlépe začít ihned po odběru štěněte. Štěně většinou potřebuje vykonat svou potřebu po probuzení nebo po jídle. Pokud máte zahradu a trávíte většinu času doma, máte nejlepší předpoklady k tomu, aby se štěně naučilo vykonávat potřebu mimo dům co nejdříve. Pokud bydlíte v bytě, musíte se rozhodnout, jestli nejprve budete učit štěně chodit na noviny,kočkolit v bytě nebo hned od začátku zahájíte nácvik čistoty venčením. Občas se štěněti stane nehoda i v bytě, nikdy ho však za to netrestejte, mohlo by to mít nežádoucí následky. Na každém štěněti jsou, předtím než vykoná potřebu, patrné určité signály, často je to očichávání podlahy v kruhu. Mezi tímto varovným signálem a vykonáním potřeby uplyne většinou jen velmi krátká doba, proto byste si měli těchto známek všímat, časem je jistě velmi dobře rozpoznáte. Naučte také svého psa vykonávat potřebu na povel, později to jistě oceníte. Když se štěně chystá vykonat potřebu na vámi určeném místě, řekněte povel, např:„čůrej“ nebo „udělej loužičku“, a když štěně potřebu vykoná, pochvalte je. Není důležité, jak váš povel bude znít, avšak je nutné, aby byl pokaždé stejný.

Nácvik na noviny,kočkolit

Pokud je štěně v ohrádce, patrně si k vykonání potřeby vybere koutek v protilehlém rohu pelíšku. Připravte tam štěněti noviny,kočkolit, ale zaznamenáte některý ze signálů, štěně ihned vezměte a odejděte s ním ven. Štěně nenoste, nechte je běžet za sebou, aby poznalo cestu. Za vykonání potřeby venku je pochvalte.
Pokud štěně volně běhá po bytě, vyberte místnost bez koberce, kde štěně nějakou dobu můžete nechat. Podlahu pokryjte nov.papírem,(popřípadě bednu s kočkolitem) štěně si vybere své místo.Mělo by chodit stále na stejné místo. Postupně novinový papír,bednu přesunujte směrem ke dveřím, později až za dveře, a nakonec jej úplně odstraňte.

Nácvik k venčení

Nejlepší způsob nácviku čistoty je zůstávat se štěnětem nějakou dobu doma. Choďte s ním ven vždy, když se probudí, po jídle nebo po ukončení aktivity. Vysledujte co nejdříve, jaké štěně vysílá signály, když chce vykonat potřebu, a vždy, když se k tomu chystá, běžte s ním ven. Vyřkněte povel, vyčkejte se štěnětem, a po vykonání potřeby, na vámi určeném místě, štěně pochvalte.


Jedovaté rostliny

Některé rostliny, které se vyskytují ve vaší zahradě i domácnosti mohou být pro psa jedovaté. Mohou psovi způsobit nejen podráždění kůže nebo sliznice, ale i otravu, či dokonce přivodit smrt. Měli byste proto znát všechny rostliny, které se v okolí psa vyskytují, a ty nebezpečné odstranit. Zde je uveden jmenný seznam rostlin nebezpečných pro psa, příznaky otravy a jak poskytnout psovi okamžitou první pomoc hledejte v rubrice „Péče o zdraví psa – První pomoc“ Áron
Azalka – listy
Anglický ořech, černý ořech – skořápka
Amarylis - cibule Břečťan – plody
Cesmína
Čemeřice nachová
Durman – semena
Divizna
Diefenbachie – šťáva z listů a stonků
Dřišťál
Filodendron – listy
Gloriosa
Houby – kalich
Jmelí – bobule
Jablko – semena
Kapradiny
Konvalinka – cibule
Kopřiva
Korálovník – všechny části rostliny, zvláště plody
Kosatec – cibulka
Kroton – mléčná bílá šťáva
Lopuch – květenství
Lilek černý
Lekníny
Měsíček
Meruňka – semena
Mandle – semena
Narcis – cibulka
Náprstník – celá rostlina

Oměj
Oleandr – listy, kůra, stonek
Pivoňka
Primulka – listy na dotek
Pryskyřník
Poinsetia
Reveň
Rhododendron
Routa
Škumpa orobincová
Tis – jehličí, kůra, semena
Tabák – listy
Trnová koruna – šťáva z listů
Trnovník akát
Tulipán – cibulka
Třešeň – semena
Vánoční hvězda – mléčná bílá šťáva
Vistárie
Višeň – semena
Zerav
ZimostrázVýběr hraček

K dobrému vývoji každého štěněte patří hra. Nejlepší variantou samozřejmě je, když si se svým pejskem hrajete vy, jeho majitel. Avšak jsou chvíle, kdy zrovna nemáte čas nebo pes musí zůstat sám doma, a štěně si musí hrát samo. K tomu mu ovšem musíte obstarat hračky, protože jinak si ke hraní a kousání najde v domácnosti něco sám. Každá hračka však není pro vašeho čtyřnohého miláčka vhodná, je důležité se zamyslet nad jejich výběrem. Na trhu je velmi mnoho speciálních hraček, které jsou vhodné nejen pro štěňata, ale mají je ve velké oblibě i dospělí či starší psi.
bavlněný uzel
tygr (pískací hračka)
míček na šňůrce

větev
(pískací hračka)
látkový
létající talíř

pešek


Na co je potřeba myslet při výběru hračky ?

Velikost: Bezpečnost hračky závisí na velikosti plemene. Každý pes má jinou velikost ústní dutiny, a je potřeba dbát na to, aby hračku, kterou zvolíte, nemohl váš pes spolknout. Většina hraček je totiž vyrobena z nestravitelného materiálu. Většina psů má ráda hru s míčkem, ale nikdy nedávejte svým psům míčky příliš malé. Oblíbené mezi psy jsou také pískací hračky, ale u větších plemen je dobré je využívat pouze jako pomůcku při výchově psa, protože tyto hračky jsou většinou z měkkého materiálu, pes je může roztrhat a některé části spolknout, což pro něj rozhodně není zdravé. Také si uvědomte, že tyto hračky vyluzují zvuky, které mohou být nepříjemné vám, i když vaše štěně z nich má obrovskou radost.

Materiál: Hračka by měla být vyrobena z pevného materiálu tak, aby ji pes nemohl rozkousat, ale nesmí být až tak tvrdá, že by mohla psa poranit při okusování. Pes dokáže hračku dlouho a intenzivně žvýkat, proto musí být vyrobena ze zdravotně i hygienicky nezávadného materiálu. Povrchová úprava hračky nesmí být taková, aby se z ní při žvýkání uvolňovaly toxické látky. Hračka také nesmí být složena z několika dílů, které by pes mohl spolknout. Velmi nevhodné jsou pro psa hadrové hračky, které brzy roztrhá.

Tvar: Ač se vám to může zdát zanedbatelné, i tvar hračky je při výběru velmi důležitý. Hračka nesmí mít ostré hrany, nevhodně tvarovaná hračka se také může psovi vzpříčit mezi zuby, a pes může zpanikařit.

Mezi hračky lze zařadit i žvýkačky pro psy. Mezi psy jsou také velice oblíbené, zvláště štěňata velmi ráda žvýkají, protože jim to usnadňuje prořezávání druhých zubů. Žvýkačky bývají vyrobeny ze surové kůže, a jsou vyráběny ve všech možných tvarech a velikostech tak, aby byly pro psy přitažlivé. Mají také různé chutě, takže je na vás, abyste svému kamarádovi vybraly takové, co mu nejvíce vyhovují a chutnají. Tyto pochoutky by však pes neměl dostávat příliš často, protože většinou nejsou přínosem k vyvážené potravě. Používejte je spíše jako odměnu při výcviku.

žvýkačky z buvolí kůže


zkušenosti
(uši, šlachy, plíce, dršťky, ...)


(Zdroj :
Děkuji za předlohu (poupraveno mnou)
Chovatelské stanici Chlupaté štěstí Ivě Maříkové)

Není vložena žádná fotografie.